Medlemskort

Ett medlemskort stärker samhörigheten i föreningen eller i kåren. Kortet kan användas för att lyfta fram samarbetspartners och/eller sponsorer och erbjuda medlemmarna olika medlemsförmåner. Gemensamt för våra tjänster kring medlemskort är att de beställs via våra medlemssystem. När en medlem betalar sin avgift, så genereras en beställning, kortet tillverkas och postas till mottagaren. Vilket kort, utseende och leveranstid beror på vilken tjänst man har.

Medlemskort för studenter

De studentkårer som använder Membit Student kan välja mellan Studentkortet och Mecenat. Avtalet för själva kortet tecknar ni med Studentkortet i Sverige AB eller Mecenat AB. Tjänsten Membit erbjuder är att det sker en automatiskt kortbeställning till leverantören efter det att medlemmen betalt sin kåravgift. Kortbeställningen syns tydligt i medlemsbilden.

Medlemskort för föreningar

Med Membit medlemssystem finns förutsättningar för en effektiv medlemshantering. Membit tar hand om betalningsregistreringen, vilket sparar tid. Membit är ett bra verktyg för föreningar som vill höja medlemsservicen och göra det enkelt att bli och vara medlem.